Louise och Jebas Önja patrullhund, Carolin och Jebas Övall patrullhund.
Louise och Jebas Önja patrullhund, Carolin och Jebas Övall patrullhund.

NYHETER
7/2: Hemsidan uppdaterad
3/1: Ängla kommer att paras våren 2019. 

JEBAS GER PONDUS TILL SINA HUNDAR.
Pondusfoder är ett av de första bolagen i Norden som tillverkat färskfoder.