KONTAKT

Jan-Erik Larsson: 070-319 10 11
Barbro Andersson: 070-209 47 35

Mail
info@jebas.com

Adress
Björkholmen 19
956 92 Överkalix

JAN-ERIK LARSSON

Vi finns även på FACEBOOK där alla med en
Jebas hund är välkommen.